Nieuwsbrief januari 2019

Het Thematisch Netwerk Internationaal (TNI) is het platform voor alle liberaal denkenden in Nederland met interesse in Buitenlandse Zaken, Europa, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.  

TNI Nieuwsbrief januari 2019

 

Beste leden,

 

Allereerst wensen wij je een gelukkig en voorspoedig 2019. Wij kijken ernaar uit om er samen weer een mooi jaar van te maken, waarin veel staat te gebeuren op internationaal terrein met onder andere de Europese verkiezingen.  

 

Wij gaan dit jaar meteen fris van start met aantal interessante events in januari en doen in deze nieuwsbrief enkele belangrijke aankondigingen:

1)    Oprichting Thematisch Netwerk Defensie

2)    Evenementen in januari: 21, 22 en 30 januari

3)    Actief worden in Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS)?

  

1. Oprichting Thematisch Netwerk Defensie 

 

Wij zijn verheugd te melden dat vanaf 1 januari een zelfstandig Thematisch Netwerk Defensie (TND) is opgericht. In een snel veranderende wereld moet Nederland kunnen beschermen wat ons dierbaar is. De VVD hecht daarom veel belang aan een sterke en voor zijn taken geschikte krijgsmacht. Vanwege dit belang is een zelfstandig netwerk opgericht. Dit sluit ook goed aan bij de positie van Defensie als zelfstandig ministerie.

 

TND zal inhoudelijke bijeenkomsten organiseren, eenheden binnen de krijgsmacht bezoeken, en onze op defensie gerichte volksvertegenwoordigers en bestuurders adviseren. Het TND richt zich nadrukkelijk ook op andere aspecten van defensie, zoals veiligheid binnen Nederland en het Koninkrijk, regionale ‘footprint’ effecten van kazernes en bases, en de (economische) relaties met het bedrijfsleven en de kennisinstituten. 

 

Door de inhoudelijke raakvlakken tussen Internationaal en Defensie zullen beide Thematische Netwerken nauw blijven samenwerken en gezamenlijke events organiseren.

 

Meld je snel aan voor TND op mijnVVD., zodat je op de hoogte blijft en mee kunt doen!

Het bestuur van TND bestaat uit Jost van Duurling (voorzitter), Max Kerremans (vice-voorzitter) en Niek Lobé (secretaris).

Je kunt contact met hen opnemen via secretaris@defensie.vvd.nl

  

2. Evenementen in januari  

 

A. Expertbijeenkomst drones en autonome wapens (21 januari, 18.15-19.45u)

 

TNI en Tweede Kamerlid Sven Koopmans organiseren een expert-bijeenkomst over ‘Drones en Autonome Wapens’. De razendsnelle ontwikkeling van drones en autonome wapens biedt allerlei economische kansen, maar kan ook worden misbruikt door terroristen, vijandige militairen en mensen die de privacy van anderen schenden. Hoe vinden we hierin het juiste evenwicht?

 

Experts die als gastpreker deelnemen aan de bijeenkomst zijn o.a. Dr Kenneth Payne (King’s College London) en Wim Schuttert (Thales).

 

Met deze experts bespreken we vragen als: waartoe zijn drones en autonome wapens in staat, wat zijn kansen en bedreigingen, welke regels zijn nodig en hoe kunnen we deze regels handhaven om ons te beschermen?

 

Locatie: Tweede Kamer, ingang Binnenhof 1A.  

Tijdstip: Melden om 18.15u bij Binnenhof 1A. De bijeenkomst start om 18.45u en eindigt stipt om 19.45u, zodat je dezelfde avond op tijd naar de bijeenkomst met Barbara Visser kunt.

 

Aanmelden kan via mijnVVD.

Voor praktische vragen kun je contact opnemen met Ferdy van Tilborg (f.vtilborg@tweedekamer.nl)


B. Bijeenkomst LIGN met Staatssecretaris Barbara Visser (21 januari, 20.00-22.00u)

 

De Liberal International Group Netherlands (LIGN) organiseert een bijeenkomst met Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Zij zal spreken over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht in Europees en Internationaal verband. Na de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De avond wordt afgesloten met een borrel.  

 

Locatie: Wijnhavengebouw, Campus Den Haag, Turfmarkt 99, Den Haag

Tijdstip: 20.00-22.00u (inloop vanaf 19.30u)

 

C. Nieuwjaarsreceptie Thematische Netwerken (22 januari, 17.00-21.00u)

 

Om het nieuwe jaar in te luiden organiseren de Thematische Netwerken een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze avond kan onder het genot van een hapje en een drankje worden gesproken over de plannen en ambities voor 2019. Vanuit alle netwerken zullen er bestuursleden, leden en geïnteresseerden aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom.

 

Locatie: Bar & Restaurant Milu, Driehoekjes 15, Den Haag

Tijdstip: 17.00-21.00u

Aanmelden kan via mijnVVD.

 

D. Bijeenkomst met speciaal watergezant Henk Ovink (30 januari)

TNI organiseert een speciale bijeenkomst met Watergezant Henk Ovink. Als Nederland’s eerste speciaal ambassadeur op het gebied van water reist Dhr. Ovink de wereld rond om landen te helpen bij hun strijd tegen het water, Nederlandse kennis te delen, en bewustzijn te creëren op het gebied van watermanagement en klimaatverandering. Zijn observaties en adviezen rapporteert de Watergezant aan drie ministers.

 

In zijn lezing ‘Water, peace and security’ gaat Dhr. Ovink in op de vele rollen die water speelt in een wereld die door klimaatverandering in rap tempo verandert. Hierbij komen vragen aan de orde als: welke rol speelt water bij de conflicten van de 21ste eeuw? Hoe voorkom je gedwongen migratie door waterschaarste? Hoe zet je de expertise van Nederlandse bedrijven en instituten in om droogte te voorkomen?

 

Locatie: Carlton Ambassador Hotel (Sophialaan 2, Den Haag)

Tijdstip 19.30-21.30u (inloop vanaf 19.00u)
Aanmelden kan via
mijnVVD.