Nieuwsbrief december 2018

Het Thematisch Netwerk Internationaal (TNI) is het platform voor alle liberaal denkenden in Nederland met interesse in Buitenlandse Zaken, Defensie en Europa. 

TNI Nieuwsbrief december 2018

 

Beste leden,

 

Het einde van het jaar nadert, maar TNI is al druk bezig met de activiteiten voor het komende jaar. In deze nieuwsbrief vindt u:

1)    Aftrap 2019: Bijeenkomst met watergezant Henk Ovink (30 januari)

2)    Overige events (o.a. Werkbezoek Defensie Materieel Organisatie 7 december)

3)    Terugblik themabijeenkomst Migratie en werkbezoek Brussel

  

1. Aftrap 2019: Bijeenkomst met speciaal watergezant Henk Ovink (30 januari)

Op woensdag 30 januari start TNI het nieuwe jaar met een bijeenkomst met Henk Ovink. Als Nederlands eerste speciaal ambassadeur op het gebied van water reist ‘Watergezant’ Dhr. Ovink de wereld rond om landen te helpen bij hun strijd tegen het water, Nederlandse kennis te delen, en bewustzijn te creëren op het gebied van watermanagement en klimaatverandering. Zijn observaties en adviezen rapporteert de Watergezant aan drie ministers.

 

Water, peace and security

In zijn lezing ‘Water, peace and security’ gaat Dhr. Ovink in op de vele rollen die water speelt in een wereld die door klimaatverandering in rap tempo verandert. Hierbij komen vragen aan de orde als: welke rol speelt water bij de conflicten van de 21ste eeuw? Hoe voorkom je gedwongen migratie door waterschaarste? Hoe zet je de expertise van Nederlandse bedrijven en instituten in om droogte te voorkomen?

 

De lezing wordt in het Nederlands gehouden.

 

Locatie: Carlton Ambassador Hotel (Sophialaan 2, Den Haag)

Tijdstip 19.00-21.30 uur
Aanmelden kan via
mijnVVD.

  

2. Overige events

 

A. Werkbezoek Defensie Materieel Organisatie (7 december!)

Op vrijdag 7 december organiseert het Defensienetwerk een werkbezoek aan de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Tijdens het werkbezoek staat de vertaalslag van 'financiën' naar ‘middelen’ voor de Nederlandse krijgsmacht centraal. Als onderdeel van het programma worden inleidingen verzorgd over onder meer de (aankomende) materieelprojecten van Defensie, inkoopprocessen, het Europese speelveld en samenwerking binnen de ‘gouden driehoek’ van Defensie, industrie en kennisinstituten.

 

Locatie: Kromhoutkazerne, (Herculeslaan 1, Utrecht)

Tijdstip: 12.00u-16.00u (inclusief broodjeslunch en aansluitende borrel)
Aanmelden kan door uiterlijk 5 december een e-mail te sturen naar
vvvd.defensietni@gmail.com. Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt geïnteresseerden gevraagd zich kort te introduceren.

 

B. Save the date: Bijeenkomst LIGN met Staatssecretaris Barbara Visser (21 januari)

De Liberal International Group Netherlands (LIGN) organiseert een bijeenkomst met Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Noteer deze datum alvast in uw agenda, nadere details volgen in de TNI-nieuwsbrief van januari.

 

Locatie: Campus Den Haag, Leidse Universiteit

Tijdstip: 20.00-22.00u

Nadere details om aan te melden volgen

 

C. Nieuwjaarsborrel Thematische Netwerken (22 januari)

Om het nieuwe jaar in te luiden organiseren de Thematische Netwerken een gezamenlijke nieuwjaarsborrel. Deze zal plaatsvinden op 22 januari in Den Haag. Nadere details volgen in de TNI-nieuwsbrief van januari.

  

3. Terugblik themabijeenkomst migratie en werkbezoek Brussel.

 

Samen met de VVD Den Haag organiseerde de Adviesgroep Europa van TNI op 6 november een themabijeenkomst over migratie. Een expertpanel presenteerde ideeën over duurzame opvang in de regio. Diverse initiatieven werden besproken om zowel vluchtelingen als de lokale bevolking meer economische kansen te bieden, waarbij internationale bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen. Vervolgens presenteerde staatssecretaris Mark Harbers zijn prioriteiten om meer grip te krijgen op migratie en ging hij hierover in gesprek met de aanwezigen.

 

Op dinsdag 27 november bracht TNI een werkbezoek aan Brussel. Tijdens deze dag gingen we in gesprek met Caroline Nagtegaal over innovatie en de Brexit, met Hans van Baalen over recente ontwikkelingen in aanloop naar de Europese Verkiezingen, en met Nanda Kelly over de inzet van Nederland in de Europese onderhandelingen over migratie. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel met de VVD Brussel.

 

Wij hopen je snel te mogen begroeten op een van onze activiteiten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruben Brekelmans
Willem de Grave
Ida van Veldhuizen

Alexander Kolks 
Jost van Duurling
Max Kerremans
Niek Lobé
Alexander Polak

Alexander Kneepkens