Nieuwsbrief juni 2019

Het Thematisch Netwerk Internationaal (TNI) is het platform voor alle liberaal denkenden in Nederland met interesse in Buitenlandse Zaken, Europa, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

TNI Nieuwsbrief juni 2019

Allereerst willen we alle leden van het Thematisch Netwerk die betrokken zijn geweest bij de Europese Verkiezingscampagne feliciteren met de geweldige campagne en de mooie verkiezingsuitslag. Wij danken jullie hartelijk voor jullie inzet en wensen de nieuwe Europarlementariërs de komende jaren veel succes.

 

In deze nieuwsbrief kondigen we aan dat het vanaf vandaag mogelijk is jezelf in te schrijven voor de bijeenkomst met Watergezant Henk Ovink op 3 juli. Wees er snel bij want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Verder maken we jullie graag attent op de drie werkgroepen BHOS, Europa, en Midden-Oosten binnen ons thematisch netwerk. Ten slotte blikken we  terug op het China-symposium dat wij in april organiseerden samen met de Teldersstichting.

 

I. Bijeenkomst met speciaal watergezant Henk Ovink, 3 juli
Op woensdag 3 juli organiseert TNI, in samenwerking met Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), een speciale bijeenkomst met Watergezant Henk Ovink. Als Nederland’s eerste speciaal ambassadeur op het gebied van water reist Henk Ovink de wereld rond om landen te helpen bij hun strijd tegen het water, Nederlandse kennis te delen, en bewustzijn te creëren op het gebied van watermanagement en klimaatverandering. Zijn observaties en adviezen rapporteert de Watergezant aan drie ministers.
 
In zijn lezing ‘Water, peace and security’ gaat Henk Ovink in op de vele rollen die water speelt in een wereld die door klimaatverandering in rap tempo verandert. Hierbij komen vragen aan de orde als: welke rol speelt water bij de conflicten van de 21ste eeuw? Hoe voorkomen we gedwongen migratie door waterschaarste? Hoe zetten we de expertise van Nederlandse bedrijven en instituten in om droogte te voorkomen?

 

Locatie: KIVI gebouw, Prinsessegracht 23, Den Haag
Tijdstip 19.00-21.00u (inloop vanaf 18.30u). Na afloop is er een borrel.
Aanmelden kan via
mijnVVD. 


II. Actief worden binnen onze werkgroepen?
Binnen TNI zijn er op dit moment werkgroepen op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Europa en het Midden-Oosten. Doel van deze werkgroepen is om nieuwe ideeën te genereren, de discussie binnen de VVD te stimuleren en mensen buiten de VVD te interesseren en te betrekken.

 

Heb jij expertise, ervaring of interesse op één van deze terreinen? Lijkt het je interessant om events op te zetten, werkbezoeken te organiseren en onze politici te adviseren? Doe mee en neem contact met ons op via secretaris@internationaal.vvd.nl.

 

III. Terugblik China symposium, 12 april 
Op vrijdagmiddag 12 april organiseerde TNI in samenwerking met de TeldersStichting haar jaarlijkse symposium. In een volgepakt Carlton Ambassador werd aan de hand van lezingen van Jonathan Holslag,
Henk Schulte Nordholt en Allard Wagemaker een middag lang stil gestaan bij de (geopolitieke) relatie tussen China en het Westen. Sprekers en deelnemers zochten hierbij antwoorden op vragen als: hoe ziet China de wereld? Vormt China militair een bedreiging? En welk antwoord dienen Nederland en Europa te geven op de toenemende Chinese assertiviteit?

 

In een paneldiscussie met Hans van Baalen en bovengenoemde gastsprekers was uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen. Uit deze discussie werd duidelijk dat een steviger China beleid, waarin meer aandacht is voor veiligheid en de samenwerking wordt gezocht met gelijkgezinde landen, voor Nederland van groot belang is om het hoofd te bieden tegen de opkomende supermacht China.

 

Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst vindt u op de website van de Teldersstichting. Ook het weekblad Elsevier besteedde in het volgende artikel aandacht aan ons symposium. 


We hopen van harte je snel te zien bij onze bijeenkomsten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruben Brekelmans
Willem de Grave
Ida van Veldhuizen
Alexander Kolks
Alexander Kneepkens