Nieuwsbrief september 2018

Het Thematisch Netwerk Internationaal (TNI) is het platform voor alle liberaal denkenden in Nederland met interesse in Buitenlandse Zaken, Defensie en Europa. 

TNI Nieuwsbrief september 2018

 

Beste leden,

 

De komende maanden beloven weer interessant te worden op internationaal terrein. In Europa begint de tijd voor een Brexit-deal te dringen en staan de Parlementsverkiezingen voor de deur. In de Tweede Kamer verwelkomen we twee nieuwe woordvoerders: Sven Koopmans (Buitenlandse Zaken) en Wybren van Haga (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Als TNI zijn we het nieuwe parlementaire jaar begonnen met een interessante bijeenkomst over Noord-Korea en hebben we de aankomende periode weer een mooi programma.

 

In deze nieuwsbrief vindt u het volgende:

1)    Urgent: werkbezoek oefening luchtmobiele brigade 5 okt

2)    Amendementen Europees verkiezingsprogramma 22 okt

3)    Overige evenementen  en ‘save the dates’

4)    Terugblik evenement Noord-Korea 12 september

 

 

1) Urgent: Werkbezoek aan Duits-Nederlandse oefening luchtmobiele brigade 5 okt

In september en oktober wordt een grootschalige militaire oefening gehouden tussen Nederlandse en Duitse militairen. Tijdens de oefening (Falcon Automn) worden gezamenlijk tactische opdrachten uitgevoerd, ondersteund met transport- en gevechtshelikopters en jachtvliegtuigen.

 

Op 5 oktober organiseert het ministerie van Defensie een exclusieve bezoekersbijeenkomst. Centraal staan internationale militaire samenwerking en het tonen van nieuwe voertuigen en technologische middelen. Het Defensienetwerk zal bij deze dag aanwezig zijn. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor leden van TNI.

 

Locatie: vliegveld Deelen (in de buurt van Arnhem)
Tijdstip: 09.00u-16.00u
Aanmelden kan door uiterlijk 1 oktober een e-mail te sturen naar
vvvd.defensietni@gmail.com. Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt geïnteresseerden gevraagd zich te introduceren en een korte motivatie mee te sturen.2) Amendementen Europees verkiezingsprogramma 22 okt

 

Op vrijdag 12 oktober verschijnt het concept EU-verkiezingsprogramma van de VVD. Thematisch Netwerken kunnen tot 26 oktober amendementen indienen op dit programma. Wij geven onze leden graag de gelegenheid om amendementen in te dienen. Deze zullen wij bespreken tijdens een bijeenkomst op 22 oktober. Meer informatie over het proces rondom het indienen van amendementen maken wij op korte termijn bekend via een separate mail.

 

Locatie: VVD Algemeen Secretariaat (Mauritskade 21, Den Haag)
Tijdstip: 18.30u-20.30u

Nadere details volgen

 

3) Overige evenementen en save the dates

 

a) VVD-dag Miljoenennota 6 okt

 

Op zaterdag 6 oktober vindt de VVD-dag Miljoenennota weer plaats, met o.a. Minister Eric Wiebes en Tweede Kamerlid Aukje de Vries. Op deze dag zullen experts op dit gebied met jou in gesprek gaan over de plannen voor het komend jaar. Wat zijn de grote veranderingen? Wat betekenen deze veranderingen voor jou? Maar ook: Hoe komt een miljoenennota tot stand?

 

Locatie: Muntgebouw Utrecht (Leidseweg 90, Utrecht)

Tijdstip: 9.30u-13.30u

Aanmelden is mogelijk via mijnvvd.nl

 

b) Bijeenkomst Migratie 6 nov

 

Op 6 november organiseert onze adviesgroep Europa in samenwerking met de VVD Den Haag een bijeenkomst over migratie. Eén van de gastsprekers is Mark Harbers, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het evenement zal ’s avonds plaatsvinden in Den Haag. Houd deze datum alvast vrij in je agenda.   

 

c) ALDE-congres in Madrid 8-10 nov

 

Het jaarlijkse ALDE-congres brengt ruim duizend liberalen vanuit heel Europa bij elkaar, waaronder premiers, partijleiders, parlementariërs en vertegenwoordigers. Van 8 t/m 10 november kun je in Madrid drie dagen deelnemen aan discussies. Je bent van harte uitgenodigd om deel van de VVD-delegatie uit te maken. Deelname aan het congres bedraagt 25 euro. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

 

Houd er rekening mee dat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Indien je wilt deelnemen, stuur dan voor 7 oktober een mail aan internationaal@vvd.nl. Vervolgens ontvang je aanvullende informatie over de aanmelding, delegatie en verblijf.

 

 

4) Terugblik TNI-evenement over Noord-Korea op 12 september

 

Op 12 september trapte TNI het nieuwe parlementair jaar af met een bijeenkomst over Noord-Korea. Drie maanden na de historische ontmoeting tussen President Trump en President Kim Jong-un lieten Remco Breuker (hoogleraar Koreastudies), Koen Petersen (Amerikanist en publicist) en Henk Schulte Nordholt (sinoloog en publicist) hun licht schijnen over de recente ontwikkelingen.

 

Tijdens een levendige Q&A discussie gingen aanwezigen in gesprek met onze gastsprekers. Hier kwamen onder meer de impact van het Singapore-akkoord, denuclearisatie, de (on)mogelijkheden van een Koreaanse hereniging en de bredere geopolitieke situatie in de regio ter sprake.

 

Wij hopen je snel te mogen begroeten op een van onze activiteiten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruben Brekelmans
Willem de Grave
Ida van Veldhuizen
Laurens van Doeveren

Willem Hoekzema
Alexander Kolks 
Jost van Duurling
Max Kerremans
Niek Lobé
Alexander Polak